BlockReal

BlockReal

By VINAGROUPS ECOCMOMY ELECTRONIC CORPORATION

Advertisement

BlockReal App Description

BlockReal là mô hình "Cùng mua cùng bán bất động sản" ứng dụng công nghệ Website P2P phi tập trung, cung cấp cho mỗi thành viên một Sàn Bất Động Sản riêng, dùng công nghệ BlockChain để quản lý cổ phiếu điện tử nội bộ, minh bạch vốn đầu tư và chia lợi nhuận.

BlockReal App Screenshots

Advertisement

keyboard_arrow_up